Til minne

Når jeg er borte, gråt litt over meg.
Tenk på meg av og til – men ikke for ofte.
Det er ikke godt for deg og dine nærmeste
å la tankene dvele for lenge ved døden.

Tenk på meg slik jeg var i noen
lykkelige stunder i livet,
Fremkall minnene – men ikke for lenge.
La meg være i fred slik jeg skal la deg være i fred.
Når du lever skal dine tanker være i livet.

                    Theodor Kroeber

Til minne