Hundene

Tisper

Hannhunder

Til minne

 

Min collie

Min collie er et levende underverk, den er vakker, 
elegant og med en fantastisk utstråling.

Min collie er harmonisk, leken og full av positiv 
nysgjerrighet. den er "mor og fars" øyensten, men 
likevel oppdratt til "flokken og husets regler.

Min collie krever omsorg og respekt og gir dette 
tilbake i mangfold, urettferdighet tåler den ikke.

Min collie kan ikke føres bak lyset eller lures, den 
leser kroppsspråk og sinns stemninger, før vi har analysert disse selv.

Min collie husker alt og arkiverer minnene, den er 
full av instinkter og vi vet ikke alltid hvorfor den gjør ting.

Min collie har en sterk beskytter trang, 
særlig ovenfor flokkens minste eller syke og svake. 
Den vil ha kalven med seg hjem, den deltar i bleieskift, 
tar del i legobygging og besøker bestemor på sykehjemmet. 
Alle gårdens sysler ønsker den å ta del i. 
den sitter ved "far eller mors" seng om morgenen når det er tid for å stå opp. 
den legger seg fremfor sengen når noen er syke.

Min collie kjenner "husets" ritualer og blir forvirret 
hvis noe går annerledes enn det den er vant med. 
Inntil den finner ut og forstår hva som skjer.

Min collie ønsker å få være i flokkens midte, 
den ligger under bordet ved måltidene, 
eller rusler rundt for å finne ut om alle er til stede og har det bra. 
Først når alle har gått til ro, 
finner den plassen sin og for å vokte flokken sin gjennom natten. 
Den spiser litt, drømmer eller bråvåkner for å varsle 
at pus vil inn eller at det er mennesker eller dyr utenfor i mørket.

Min collie som enehund, hadde mange oppgaver, 
etter hvert som det ble flere hunder i flokken, 
har de fordelt oppgavene seg i mellom.

Min collie vokter flokkens tisper, 
den uler under valping og passer på de små livene, 
den tar del i mating og stell av husets valper. 
Den ligger side om side dersom en arts-frende er syk 
og følger den på tissetur. 

Min collie leter hvis noen i flokken dør 
og den finner ikke ro før døden er snust inn 
og den naturlige sorgen får slippe til.

Min collie har et stort utvalg av lyder, 
den maler og koseknurrer ved glede, 
den varsler dypt fra magen ved mulig fare 
og er mykt lokkende når noen er på vei bort fra flokken, 
den gråter når den er bedrøvet eller ensom. 
Den uler ved løpetid og i tordenvær, 
møter den venner synger den i ekstase. 
Når den møter ukjente står den avventende med logrende hale 
og "spør om lov" til få hilse på.

Min collie har en uvanlig god hørsel 
og liker derfor ikke alltid, høye lyder. 
Den er rolig og avventende, 
den sjekker ting før den gir lyd fra seg, 
den trekker seg unna bråk, 
men forsvarer seg mot angrep. 

Min collie er en blid, glad hund, endrer den adferd er et noe som er galt, 
kanskje er det dens måte å fortelle at den er syk 
og trenger veterinær tilsyn, 
eller at noen har vært stygg mot den, eller skremt den.

Min collie har ett nydelig utseende, den praktfulle manken, 
kragen, det hvite brystet, haletippen og kippørene. 
De dansende bevegelsene i fart. 
Den rene silhuetten og oppmerksomheten 
når den står på en høyde i skumringen og skuer over sitt territorium, 
det er et stolt syn når den etter anrop 
kommer stormende for å bli med hjem.

Min collie har ikke forandret seg, 
den har hatt forskjellige personligheter, interesser, evner og bakgrunn. 
dens forfedre har kommet fra Danmark, 
Sverige, England, Norge og Amerika 
uten at det har utgjort noen forskjell.

Min collie har vært sobel, tricolor eller blue merle, 
den har vært av begge kjønn, valp, voksen eller gammel veteran, 
Stort sett har den vært frisk, litt syk en sjelden gang.

Min collie har til nå vært en av 10 forskjellige hunder. 
Hver og en av disse har alltid hatt sin helt spesielle plass i mitt hjerte. 
Min collie er kommet for å bli 
vår collie takk for at vi får ha omsorgen for deg.

Tilegnet Vanessa Julen 1996

Skrevet av Turid Hitland