Velkommen til Kennel Vesttun!

Vi ønsker alle en god og aktiv høst og vinter!

Vi ønsker alle en god og aktiv vår og sommer!

Sist oppdatert: 26.juni 2016

Følg oss på Facebook!

Hjemmesiden er hele tiden under konstruksjon, beklager sider som er ufullstendige.

Alle bilder på hjemmesiden eies av kennel Vesttun, med mindre annet er opplyst. Ingen bilder tillates kopiert uten tillatelse.

_________________________________

Turid og Torbjørn Hitland

Adresse:
Espelandsveien 178
5258 BLOMSTERDALEN
Bergen

Telefon:
mob: 996 91 578
mob: 993 15 426
hjem: 55 22 71 79

Mail:
vesttun@online.no
torb-hi@online.no